Styrelsen arbetar för närvarande med ett program för årets höstmöte, och med arrangemang i samband med firandet av att det nästa år är hundra år sedan Slania föddes, och 40 år sedan Samfundet bildades

 

Övrig aktuell information

I samband med Gösta Karlssons bortgång, en nestor inom svensk filateli, översände Samfundet en minnesgåva, se nedan!