Här samlar vi in länkar till andra hemsidor som kan vara intressanta för frimärksamlare. Genom att klicka på länken så öppnas ett nytt fönster.

Om gravören Czeslaw Slania

1. Birkerød Frimærkeklub National Frimærkeudstilling 5.- 6. november 2016  med information om  Czeslaw Slania

http://tak16.dk/images/Birkeroed-Udstillingskatalog-WEB.pdf

Se även hemsidorna

2. http://czeslawslania.org

Wikipedia

3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_S%C5%82ania 

Danska Post och Tele Museumet där han återfinns avporträtterad på ett frimärke

4. http://www.ptt-museum.dk/en/online_magazine/previous_articles/post/index.php?id=78 

På hemsidan Digitalt Museum kan du se en del exempel på de frimärken som Slania graverat

5. https://digitaltmuseum.org/021036009662/slania-czeslaw-1921-2005