Czeslaw Slania Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan, som prövas av styrelsen. För närvarande utgår ingen medlemsavgift. Förfrågningar och intresseanmälan för medlemskap görs lämpligen genom E-post.

Ordförande: Rolf Korling

Sekreterare: Claes Fellström

Kassör: Arne Sandström

Kontakt:

Hemsida: http://slaniasamfundet.se   

För tillfället (april 2020) har Samfundet ca. 90 medlemmar.Eftersom Samfundet arbetar strikt ideellt utan att ta ut medlemsavgifter är vi beroende av donationer, vilka mottages tacksamt. Kontakta Samfundet (se ovan!). Samfundet har möten två gånger per år. Årsmöte hålls på våren. Utöver årsmötet  kallar styrelsen vanligen till ett höstmöte under oktober eller november.