DESC
Testa gentemot automatbud förlänging av tiden gentemot automatbud. Tid utgår söndagen 20.00 för att simulera verklig händelse
50.00 SEK
1 days, 07:43:11
Testmöjlighet att bjuda och att testa automatbjudningar till ett högsta belopp (Proxy bid). Exklusivt erbjudande att testa funktionerna i medlemsauktioner och detta utan förpliktelser. Notera att du behöver godkänna "TOS" (checkbox) på ditt konto
10.00 SEK
30 days, 06:43:11
Exklusivt erbjudande att testa funktionerna i medlemsauktioner och detta utan förpliktelser. Notera att du behöver godkänna "TOS" (checkbox) på ditt konto samtidigt som du registrerar dina adressuppgifter. "TOS" hänvisar till villkoren på huvudmenyn.
5.05 SEK
30 days, 06:43:11
Display