Se villkoren under huvudmenyn!  Vid registreringen av dina uppgifter återfinns i "TOS" (för godkännande)  finns också en referens till huvudmenyns villkorstext som är den text som gäller. 

- Om du vill lägga ett bud måste du registrera dig och logga in under auktionsmenyn. Har du redan ett konto i medlemsbutiken kan du logga in med dessa uppgifter, men du måste ändå gå till "Mitt konto"  under huvudmenyn "Medlemsauktioner" för att fylla i dina uppgifter och klicka på rutan "TOS" d v s att du godkänner villkoren för användning (återfinns också som information i i huvudmenyn). Först därefter kan du lämna bud.

Då ser du också mer förutsättningarna för varje auktion som då blir mer "synlig" för budgivning.

- Om du ser en kryssruta med "Proxy Bid" kan du lägga ett bud med din högsta gräns för detta auktionsobjekt - och sedan sker budgivningen automatiskt.

- Det finns också en möjlighet att ge ett fritt bud med en valfri summa om du klickar ur markeringen i "Proxy Bid".

- Om du kan köpa objektet direkt så framgår det också av "BIN rutan" som betyder "Buy it Now".

 - Det sker en automatisk förlängning på 30 sekunder om bud inkommer inom de sista 30 sekunderna. Du måste själv bevaka att din läsare (explorer, Chrome etc)  uppdaterar informationen så att du ser att ett nytt bud inkommit. Uppdateringen kan ske manuellt eller automatiskt. Sker den automatiskt får du en röd linje under tidsangivelsen. OBS  förnyelse av tiden är begränsad till 50 ggr.

Notera: Du kan behöva uppdatera informationen manuellt i din läsare genom att klicka på ikonen som ser ut som en böjd rund pil (upp till vänster vid länkredovisningen).
Notera då särskilt förlängningen av tiden.

- Du får besked om du blir överbjuden genom email. Email, kan stanna i kö antingen på servern ellerpå din mottagande server eller filtreras bort. Så du kan inte alltid lita på emailfunktionerna.

- Du får besked om din vinst genom email från sekreteraren. Du kan också logga in och se vilket bud som blev högst och från vem. Se mer informationen som finns under huvudmenyn "Medlemsauktioner".

Om du råkar på problem kan du kontakta: