Kostnaden för leverans beräknas som brevförsändelse inom inrikes 12 kr och utrikes 24 kr  såvida inte, rekommenderat brev önskas av köparen. Vid rekommenderat brev ta då kontakt per email och framför ditt önskemål så ombesörjer vi att ditt önskemål expedieras. Om du senare i närtid till ditt första köp också köper andra objekt kan fakturan komma  att visa ytterligare portokostnader för dina kompletterande inköp. Om det är möjligt att sända allt i en och samma förändelse, var då vänlig och sänd ett email till samfundet  med begäran om, att du vill inkludera allt i en och samma försändelse.  Då behöver du inte i din förskottsbetalning lägga till ytterligare kostnader för porto.Vi bekräftar detta om det är möjligt.