Här samlar vi in länkar till andra hemsidor som kan vara intressanta för frimärksamlare. Genom att klicka på länken så öppnas ett nytt fönster.

Om gravören Czeslaw Slania

1. Birkerød Frimærkeklub National Frimærkeudstilling 5.- 6. november 2016  med information om  Czeslaw Slania

http://tak16.dk/images/Birkeroed-Udstillingskatalog-WEB.pdf

Se även hemsidorna

2. http://czeslawslania.org

Wikipedia

3. https://sv.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_S%C5%82ania 

Danska Post och Tele Museumet där han återfinns avporträtterad på ett frimärke

4. http://www.ptt-museum.dk/en/online_magazine/previous_articles/post/index.php?id=78 

På hemsidan Digitalt Museum kan du se en del exempel på de frimärken som Slania graverat

5. https://digitaltmuseum.org/021036009662/slania-czeslaw-1921-2005

Se även

6. http://www.slaniastamps-heindorffhus.com/

"7. Nyare filmer som kan ses på Youtube, och  som beskriver Slanias livsgärning

https://www.youtube.com/watch?v=x1GO3hcJZoE
https://www.youtube.com/watch?v=MW7PXcON32M
https://alchetron.com/Czes%C5%82aw-S%C5%82ania

8. http://www.frimärksdata.se

FRImärksDAta, FRIDA är en ON LINE-katalog över Sveriges frimärken samt
katalog över Czeslaw Slanias alla frimärksgravyer världen över. Den har
hemsidan: http://www.frimärksdata.se