Czeslaw Slania Samfundet är öppet för alla. Medlemskap erhålles genom ansökan. För närvarande utgår ingen medlemsavgift. Förfrågningar och intresseanmälan för medlemskap görs lämpligen genom E-post.

Ordförande: Rolf Korling

Sekreterare: Claes Fellström

Kassör: Arne Sandström

Kontakt:

Hemsida: http://slaniasamfundet.se   

För tillfället (november 2020) har Samfundet ca. 90 medlemmar. Eftersom Samfundet arbetar strikt ideellt utan att ta ut medlemsavgifter är vi beroende av donationer, vilka mottages tacksamt på Samfundets plusgirokonto 601575-4.

Kontakta gärna Samfundet i förväg! Samma postgironummer används också vid inbetalningar av auktionsvinster.

Samfundet har möten två gånger per år. Årsmöte hålls på våren. Utöver årsmötet  kallar styrelsen vanligen till ett höstmöte under oktober eller november.