Notera att denna möjlghet att köpa objekt genom auktioner och butiken enbart är en medlemsförmån till låga priser på objekt som inkommit till Slaniasamfundet som gåvor. Gåvor från generösa givare! 

Detta innebär att det inte går att ställa affärsmässiga krav på applikationen och den kommunikation som sker automatiskt genom applikationen eller på annat sätt per email, brev eller telefon. All verksamhet bedrivs ideellt till vår gemensamma förströelse, glädje och nytta. Du får inte ett tillräckligt underlag för din affärsmässiga bokföring och detta är inte heller syftet med ditt medlemskap.

De meddelanden som du får genom applikationen eller på annat sätt är enbart till ditt stöd för att underlätta för dig att komma ihåg vad du behöver betala och tilll vilket plusgiro m.m. Meddelandena utgör inte ett bokföringsunderlag till din egen affärsverksamhet!

Om du vill ställa affärsmässiga krav på applikationen, fakturarutiner och "kundhantering" skall du inte använda denna medlemsförmån. Då finns istället företag och auktionssidor som motsvarar dina krav och som du kan använda istället för denna medlemsförmån.