Villkor för användning av hemsida, butik- och auktionssidor

1. Du måste vara medlem i Slaniasamfundet.

2. Du måste hjälpa till i god anda och löser de problem som kan uppstå i samband med användningen av auktionssidan.

3. Du godkänner också att i händelse av tvist eller andra åtgärder så är det Slaniasamfundets styrelse som beslutar om lösning.

4. Detta innebär att det också finns ett villkor att du inte tar frågan vidare till någon annan instans utan accepterar styrelsens beslut.

5. Notera att begränsade identitetusppgifter kommer att synas i budgivningen. Detta är också en förutsättning för att kunna delta i online-auktionen.

6. Om det skulle bli en "dubbelbeställning" så gäller den beställning som kom in först, vilket är spårbart i systemet.

7. Villkoren kan när som helst ändras och bli gällande. Om du inte accepterar villkoren kan du radera ditt konto. Vi raderar då också din budgivning (all information som kan finnas kvar) när auktionen är slut, om du sänder oss en begäran om detta.

8. Vi använder cookies för att kunna hantera butiken och auktionerna på ett funktionellt sätt. Så du godkänner användningen av cookies när du registrerar dig och loggar in.

Notera att portokostnader/transportkostnader/kostnader vid önskemål om rekommenderade brev etc. tillkommer kostnaden för objektet.

Viktig information före köp eller auktion

Notera att dena möjlghet att köpa objekt genom auktioner och butiken enbart är en medlemsförmån till låga priser på objekt som inkommit till Slaniasamfundet som gåvor. Gåvor från generösa givare! 

Detta innebär att det inte går att ställa affärsmässiga krav på applikationen och den kommunikation som sker automatiskt genom applikationen eller på annat sätt per email, brev eller telefon. All verksamhet bedrivs ideellt till vår gemensamma förströelse, glädje och nytta. Du får inte ett tillräckligt underlag för din bokföring och detta är inte heller syftet med ditt medlemskap.

De meddelanden som du får genom applikationen eller på annat sätt är enbart till ditt stöd för att underlätta för dig att komma ihåg vad du behöver betala och tilll vilket plusgiro m.m. och inte ett bokföringsunderlag!

Om du vill ställa affärsmässiga krav på applikationen, fakturarutiner och "kundhantering" skall du inte använda denna medlemsförmån. Då finns istället företag och auktionssidor som motsvarar dina krav och som du kan använda istället för denna medlemsförmån.

Särskilt om auktioner

Om du startar på auktionsdelen med din första registrering så måste du registrera dina uppgifter för ett konto direkt. 

Auktionerna genomförs i princip från Söndag till Söndag kl 20.00. Det kan förekomma att det finns en lägsta budgräns på objektet. Andra alternativ kan vara att du kan köpa objektet direkt (BIN) med ett högre bud än auktionsbudet som startar på en lägre nivå. Du kommer också att kunna lägga upp en maxsumma som ger en möjighet till automatiska bud  (Proxy Bid) enligt den summa som är stegvis faställt. Om du har lagt ett sådant automatiskt bud kommer det att gälla före manuella bud på samma nivå. Auktionerna kan vara grundinställda så att om du ger ett bud inom den sista minuten så förlängs budtiden med 30 sek tills dess buden stannat upp. OBS förnyelse av tiden sker begränsat till 50 ggr. Du måste själv bevaka förutsättningarna för inställningarna även om det inte framgår av informationen på aktuell auktion.

Cookies

Notera att hanteringen av köp, auktioner och hemsida förutsätter Cookies för administration och användarupplevelse. Om du inte vill få Cookies på din dator så kan du inte heller använda dessa funktioner.